timduong.vn

Tìm đường

Mạng tìm đường hàng đầu 

Lộ trình du lịch Hải Phòng dành cho người sành ăn

Ngày 1(26/08/2020)
Hải Phòng
Hai Phong, Vietnam

09:45

295 COFFEE & RESTAURANT
Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hai Phong, Vietnam
Di chuyển bằng Xe máy

12:30

Nhà hàn Phương Nam
Đoàn 295A khu 1, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Di chuyển bằng Xe máy

19:00

Hải Sản 4 Mùa
Ngã 3 Lò, Đền Bà Đế, Vôi, Đồ Sơn, Hải Phòng 180000, Vietnam
Di chuyển bằng Xe máy
21:30

Tecco Đồ Sơn Hotel

Hon Dau International Tourism, Area 3 Van Huong, Do Son, Hai Phong, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Di chuyển bằng Xe máy
Ngày 2(27/08/2020)

09:45

Nhà hàng Tam Dương
Vạn Hương, Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Di chuyển bằng Ô tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *