Lộ trình du lịch Quảng Ninh 3 ngày hấp dẫn

Ngày 1(29/07/2020) Quảng Ninh Quảng Ninh, Vietnam 21:00 Đảo Cô Tô Dao Co To Việt Nam Di chuyển bằng Đi bộ Ngày 2(30/07/2020) 01:00 Thien Duong Motel D2 Ngọc Châu, Street, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam Di chuyển bằng Đi…